“Udala sam se za Turčina”

Udala sam se za Turčina.  Moji su,kao i ja sama,veliki vjernici i nikako nisu mogli to da podnesu.  Sada živim tamo zajedno sa njim, … Continue reading “Udala sam se za Turčina”